Kolokvij odjela za teorijske glazbene predmete - raspored 

Objavljeno 20. 10. 2014.

tockice

RASPOREDI SATI I SOBA ZA 2014./2015. ŠK. G.

Raspored sati - osnovna škola

Raspored sati - srednja škola

Raspored nastavnika po sobama

Popis učenika gitare (prof. Sahatxhija i novi nastavnik na mjestu prof. Špoljarića)

tockice

SKUPNO MUZICIRANJE

OSNOVNA ŠKOLA

        ➤ Mali dječji zbor - popis učenika

        ➤ Veliki dječji zbor - popis učenika

        ➤ Mali gudački orkestar - popis učenika

        ➤ Veliki gudački orkestar - popis učenika

        ➤ Puhački orkestar osnovne škole - popis učenika - ISPRAVLJENA VERZIJA 4. 9. 2014.

SREDNJA ŠKOLA 

        ➤ Gudački orkestar srednje škole - popis učenika

        ➤ Puhački orkestar srednje škole

Objavljeno 3. 9. 2014.     

tockice

 

joomla template 1.6