Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 54. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi, Državnom, održanom u Zagrebu 6. i 9. prosinca 2016.


I. nagrada

kvartet saksofona – Nikola Smetko, sopran saksofon; Luka Relić, alt saksofon; Dragutin Roić, tenor saksofon; Patrik Prežgaj, bariton saksofon; II. kat., 98,96 bodova, 1/6
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

klavir četveroručno– Erin Bjelinski i Melina Cossetto; I. kategorija 98,66 bodova, 1/2
nastavnica: Alma Ceraj, prof. mentor

gudački kvintet – Edita Kolovrat i Matea Barišin violina; Luka Babić, viola; Janko Franković i Ana Blagović, violončelo; II. kategorija, 98,46 boda, 1/2
nastavnik: mr. art. Vladimir First.

trio– Mihaela Kristina Blaznik, flauta; Sven Kadojić Balaško, klarinet i Luka Ratkajec, klavir; II. katategorija, 98,22 bodova, 4/10 
nastavnica: Nevenka Preiss, prof. mentor

ČESTITAMO!

Objavljeno 11.12.2016.

tockice

Na 114. plenumu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga nagrade za iznimne uspjehe u školskoj godini 2015./2016. godini dobili su:

Najuspješnija škola: Glazbena škola Pavla Markovca

Najuspješniji ravnatelj: Josip Vrbanec, prof.

Godišnju nagradu: Niko Marušić, prof. mentor

Priznanje prilikom odlaska u mirovinu: Jasna Reba, prof. mentor

Naša škola održat će cjelovečernji program na Svečanom uručenju nagrada i priznanja, u subotu, 17. prosinca 2016. u 20 sati, u Dvorani Blagoja Berse na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, Trg maršala Tita 12.

ČESTITAMO!

Objavljeno 7.11.2016.

tockice

Uspjesi učenika Glazbene škole Pavla Markovca na 54. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe komorni sastavi, Regionalno natjecanje, održanom u Zagrebu 5. studenoga 2016.

I. NAGRADA

kvartet saksofona – Nikola Smetko, sopran saksofon; Luka Relić, alt saksofon, Dragutin Roić, tenor saksofon i Patrik Prežgaj, bariton saksofon, II. kat. 97,67 bodova, 1/3
nastavnik: mr. art. Nikola Fabijanić, prof. mentor

trio– Mihaela Kristina Blaznik, flauta; Sven Kadojić Balaško, klarinet i Luka Ratkajec, klavir; II. katategorija, 97,00 bodova, 1/5
nastavnica: Nevenka Preiss, prof. mentor

gudački kvintet – Edita Kolovrat i Matea Barišin, violine; Luka Babić, viola; Janko Franković i Ana Blagović, violončelo; II. kategorija, 96,33 boda, 1/2
nastavnik: mr. art. Vladimir First.

klavir četveroručno– Erin Bjelinski i Melina Cossetto; I. kategorija, 94,67 bodova, 1/1;
nastavnica: Alma Ceraj, prof. mentor

ČESTITAMO!

Objavljeno 7.11.2016.

tockice

Na 4. međunarodnom natjecanju Društva harfista Slovenije održanom 5. studenoga 2016. u Velenju, Slovenija, učenice Glazbene škole Pavla Markovca osvojile su:

SREBRNA PLAKETA
Petra Barišić, harfa, B. kategorija

BRONČANA PLAKETA
Gabriela Hodžić, harfa, B. kategorija 
Mia Rain, harfa, B. kategorija 
Ellen Široka, harfa, B. kategorija 

Nastavnica: Tajana Vukelić Peić, prof.

ČESTITAMO!

Objavljeno 7.11.2016.

tockice

Na 19. međunarodnom natjecanju gitarista, "Internationaler Jugendwettbewerb Forum Gitare Wien 2016", održanom od 22. do 28. kolovoza 2016., u Beču, Austrija, učenik Glazbene škole Pavla Markovca Mislav Pečnik osvojio je I. nagradu, 1/16.

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

ČESTITAMO!

Objavljeno 7.11.2016.

tockice

Na 2. međunarodnom natjecanju klasične gitare "Ehat Musa", održanom od 22. do 26. lipnja 2016., u Peja (Kosovo), učenici Glazbene škole Pavla Markovca osvojili su:

Mislav Pečnik, I. nagrada
99/100 bodova u 3. kategoriji 1/10

Lucija Štivčević, II. nagrada
98/100 bodova u 3. kategoriji 2/10

Lucija Štivčević, I. nagrada
apsolutna, 5. kategorija 1/3 
Lucija Štivčević nastupila je u 3. i 5. kategoriji sa različitim programima

Nastavnik: Xhevdet Sahatxhija, prof.

ČESTITAMO!

Objavljeno 7.11.2016.

tockice

joomla template 1.6