natječaji

Obavijest kandidatima – sudionicima natječaja za popunu slobodnih radnih mjesta na neodređeno, puno radno vrijeme, objavljenog na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i škole

- nastavnika/ce roga, na neodređeno, puno radno vrijeme.
- nastavnika/ce korepeticije i klavira, na neodređeno, puno radno vrijeme.
- nastavnika/ce violine, na neodređeno, puno radno vrijeme.
- nastavnika/ce flaute, na neodređeno, puno radno vrijeme.

Kandidati koji su na osnovi svojih referenci ušli u uži izbor odabira, pozvani su na audiciju-ogledni sat.

1.
nastavnika/ce roga, na neodređeno, puno radno vrijeme
     - Antonio Škiljan, mag. muz. roga
Na predstavljanju kandidata (intervju) oglednom satu, kandidat će se predstaviti sviranjem (solo nastupom) sa slobodnim programom po vlastitom izboru u trajanju do 10 minuta (po mogućnosti dvije kraće skladbe različitog stilskog razdoblja i karaktera, može se svirati iz nota i bez korepetitora), a nakon toga će održati nastavni sat sa učenikom osnovne glazbene škole u trajanju od 30 minuta
Predviđamo trajanje 45 minuta.

nastavnika/ce korepeticije i klavira, na neodređeno, puno radno vrijeme.
     - Maria Bilandžić, mag. muz. klavira.
     - Roland Grlica, mag. muz. klavira
     - Maria Mikulić Štimac, prof. klavira
Na oglednom satu – audiciji korepetirat će dvoje učenika sa zadanom skladbom (gradivo srednje škole) i jednu skladbu prima vista (gradivo osnovne škole).
Predviđamo trajanje po kandidatu 45 minuta.

Audicija-ogledni sat održat će se u subotu, 15. rujna 2018. od 9,30 sati u sobi 1/I. kat u sjedištu škole, Trg žrtava fašizma 9
Pozivi sa terminom nastupa i program oglednog sata (gradivo koje će se obrađivati na nastavnom satu, notni materijali) poslani su putem elektroničke pošte 12. rujna 2018.


2.
nastavnika/ce violine, na neodređeno, puno radno vrijeme.
Audicija-ogledni sat održat će se srijedu, 19. rujna 2018. od 9,00 sati u sobi 1/I. kat u sjedištu škole, Trg žrtava fašizma 9
     - Gabrijela Balaž Frčko, prof. violine
     - Marija Bašić, mag. muz. violine
     - Dora Maganić, mag. muz. violine
     - Nina Mihaliček, prof. violine
     - Barbara Polšek Sokolović, mag. muz. violne
     - Luka Softić, mag. muz. violine
Na predstavljanju kandidata (intervju) oglednom satu, kandidat će se predstaviti sviranjem (solo nastupom) sa slobodnim programom po vlastitom izboru u trajanju do 10 minuta (po mogućnosti dvije kraće skladbe različitog stilskog razdoblja i karaktera, može se svirati iz nota i bez korepetitora), a nakon toga će održati nastavni sat sa učenikom osnovne glazbene škole u trajanju od 30 minuta
Predviđamo trajanje 45 minuta.
Pozivi sa terminom nastupa i program oglednog sata (gradivo koje će se obrađivati na nastavnom satu, notni materijali) kandidatima će biti poslani su putem elektroničke pošte u subotu 15. rujna 2018.


3.
nastavnika/ce flaute, na neodređeno, puno radno vrijeme.
Audicija-ogledni sat održat će se petak, 21. rujna 2018. od 9,00 sati u sobi 1/I. kat u sjedištu škole, Trg žrtava fašizma 9
     - Antonia Mikas, mag. muz. flaute
     - Lucija Kovačević, mag. muz. flaute
     - Latica Cameron, mag. muz. flaute
     - Rašeljka Lucija Petrač, mag. muz. flaute
     - Dunja Stojić, mag. muz. flaute
     - Nikolina Vukoja, mag. muz. flaute
Na predstavljanju kandidata (intervju) oglednom satu, kandidat će se predstaviti sviranjem (solo nastupom) sa slobodnim programom po vlastitom izboru u trajanju do 10 minuta (po mogućnosti dvije kraće skladbe različitog stilskog razdoblja i karaktera, može se svirati iz nota i bez korepetitora), a nakon toga će održati nastavni sat sa učenikom osnovne glazbene škole u trajanju od 30 minuta
Predviđamo trajanje 45 minuta.
Pozivi sa terminom nastupa i program oglednog sata (gradivo koje će se obrađivati na nastavnom satu, notni materijali) kandidatima će biti poslani su putem elektroničke pošte u ponedjeljak 17. rujna 2018.

Molimo kandidate koji nisu u svojoj ponudi naznačili svoju elektroničku adresu da nam nju hitno dostave.


Pročelnik odjela za puhače i udaraljke
Niko Marušić, prof. mentor
Predsjednik povjerenstva natječaja za radno mjesto rog i flauta

Pročelnica odjela za gudače i harfu mr. art. Ines Ana Badanjak, prof. savjetnik
Predsjednica povjerenstva natječaja za radno mjesto violina i korepeticiju za gudače

 

 

 

Glazbena škola Pavla Markovca

10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9

 

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi >Glazbena škola Pavla Markovca raspisuje

 

N A T J E Č A J

za popunu radnog mjesta

 

- Nastavnika violine (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni)

- Nastavnika klavira (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni)

- Nastavnika harfe (m/ž) 1 izvršitelj/ica na određeno puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni)

- Nastavnika violine (m/ž) 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

- Nastavnika korepeticije i klavira (m/ž)1izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

- Nastavnika roga (m/ž) 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme</>p

- Nastavnika flaute (m/ž) 1 izvršitelj/ica na neodređeno puno radno vrijeme

Kandidati, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno općim propisima o radu, moraju ispuniti i uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 105. i 154. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odnosno članku 17. Zakona o umjetničkom obrazovanju.

Uz ponudu na natječaj i životopis kandidati su dužni dostaviti presliku:

- diplome,
- domovnice
- rodnog lista 

Za kandidate za radna mjesta:

- Nastavnika violine na neodređeno radno vrijeme
- Nastavnika korepeticije i klavira na neodređeno radno vrijeme
- Nastavnika roga na neodređeno radno vrijeme
- Nastavnika flaute na neodređeno radno vrijeme

koji na osnovi svojih referenci uđu u uži izbor odabira, organizirat će se audicija-ogledni sat.

Izabrani (primljeni) kandidat treba dostaviti uvjerenje nadležnog suda da nije pravomoćno osuđen niti se protiv njega vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 106. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne stariji od 6 mjeseci).

Stupanje na rad odmah.

Kandidati koji nisu položili stručni ispit, a budu izabrani, dužni su ga položiti u zakonskom roku. Kandidati koji nisu stekli pedagoške kompetencije, ako budu izabrani, dužni su ih steći u zakonskom roku. Natjecati se mogu osobe oba spola.

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu:

Glazbena škola Pavla Markovca, 10000 Zagreb, Trg žrtava fašizma 9.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od dana objave natječaja.

Nepravodobne i prijave bez potrebnih dokumenata neće se uzimati u obzir.

Molimo kandidate da u prijavi navedu adresu elektroničke pošte.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici škole.

 

U Zagrebu, 30.08.2018.

 

 

joomla template 1.6