sizifi

osnovna

 

 

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početnički solfeggio), a na pojedine instrumente (kontrabas, fagot i tuba) do 10 godina.

 

Učenici mogu odabrati sljedeće instrumente (mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta): klavir, violina, violončelo, viola, kontrabas, harfa, gitara, mandolina, flauta, klarinet, oboa, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, udaraljke.


Zbog ograničenog broja mogućih upisa u glazbenu školu održava se provjera sposobnosti (audicija).

 


LJETNI UPISNI ROK

 

 

 

PRIJAVE/PREDBILJEŽBE za upis

 

Prijave/predbilježbe za provjeru sposobnosti/audiciju primat će se od 13. do 25. svibnja i podnosit će se u elektroničkom obliku.

 

➤➤ PRIJAVNICA ZA AUDICIJU ZA UPIS U 1. RAZRED OŠ

 

 

Osim on-line prijave potrebno je dostaviti skeniranu domovnicu i rodni list na e-mail adresu Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Škola će po preuzimanju potvrditi primitak ispunjene Prijavnice/predbilježbe.

 

 

PROVJERA SPOSOBNOSTI/AUDICIJA

 

Provjera sposobnosti održat će se u srijedu, 26. svibnja 2021. od 16,00 sati prema redoslijedu primitka prijava.
Dodatni termini uvest će se ukoliko bude potrebe za istima.

 

Na provjeri sposobnosti NIJE potrebno predznanje. Učenik pjeva jednu pjesmu po svom izboru i ponavlja zadani melodijsko – ritamski diktat.

 

Molimo djecu i roditelje da se kod dolaska najstrože pridržavaju važećih epidemioloških mjera.

 

 

 

osnovna

U osnovnu glazbenu školu mogu se upisati učenici u dobi od 7 do 9 godina (sa sedam godina mogu se upisati učenici koji su pohađali početnički solfeggio), a na pojedine instrumente (kontrabas, fagot i tuba) do 10 godina. Učenici mogu odabrati sljedeće instrumente (mogućnost upisa na pojedini instrument ovisi o trenutnom broju slobodnih mjesta): klavir, harfu, violinu, violu, violončelo, kontrabas, gitaru, mandolinu, fagot, flautu, klarinet, obou, rog, saksofon, trombon, trubu, tubu i udaraljke.

 

U osnovnoj školi učenici imaju po dva puta tjedno:

- individualnu nastavu glavnog predmeta (1. - 3. razred po 30 minuta, 4. - 6. po 45 minuta)

- solfeggio - teoriju (skupna nastava po 45 minuta)

- zbor ili orkestar (skupno muziciranje, obvezna nastava od trećeg razreda)

 

Osnovna glazbena škola traje šest godina. Nastava se odvija u turnusima, suprotno od nastave u osnovnoj školi, u paralelnim danima: ponedjeljak - četvrtak, utorak - petak i srijeda - subota. Škola nije u mogućnosti svim učenicima osigurati vezani raspored sati (individualnu i skupnu nastavu u istom danu).

 

Participacija roditelja u opremanju programa iznosi 1.600,00 kuna za cijelu školsku godinu. Prvi obrok od 100,00 kn plaća se prilikom upisa a ostatak u mjesečnim obrocima od 150,00 kn uplatnicom koja se dobije u Školi. 

 

Škola nudi mogućnost posudbe određenog broja gudačkih i puhačkih instrumenata iz školske zbirke, uz mjesečnu participaciju od 80,00 kn. 

 

Za detaljne informacije o prijamnom ispitu i upisima kliknite na karticu UPISI (gore).

 

 

Za dodatne informacije i naputke, izvolite nam se obratiti telefonom, elektroničkom poštom ili dogovorite osobni kontakt.
Tel. 01/4552 590; 4555 804; fax.: 01/4552 858; e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

NASTAVNI PLAN - OSNOVNA ŠKOLA 

 

 Početnički solfeggio  2 nastavna sata tjedno
 brzrz
NASTAVNI PREDMET RAZRED
 obvezni predmeti I.  II.  III.  IV.  V.  VI. 
 temeljni predmet struke 2(30')  2(30')  2(30') 
 solfeggio
 skupno muziciranje     2(60')  2(60')  2(60')  2(60') 
 izborni predmeti   
 klavir obvezno           1(30') 

 

1. Nastavni sat traje 45 minuta, osim za temeljni predmet struke od I. do III. razreda i klavir kao izborni predmet koji traje 30 minuta, a za skupno muziciranje - zbor ili orkestar - 60 minuta.

2. Skupno muziciranje mogu biti nastavni predmeti: zbor ili orkestar ili komorna glazba.

3. Učenici violine, viole, violončela i kontrabasa pohađaju nastavu gudačkog orkestra, po izboru učenika puhačkih glazbala nastavu puhačkog orkestra, a svi ostali učenici nastavu zbora.

4. Klavir obvezno za učenike koji će nastaviti školovanje u srednjoj školi omogućuje se prema kadrovskim i prostornim mogućnostima i po odluci školskog odbora.  

joomla template 1.6