srednjaskola

srednja mali

 

Za općenite informacije o srednjoj glazbenoj školi kliknite na karticu SREDNJA ŠKOLA (gore).

 

 UPISI U SREDNJU ŠKOLU

 

               ➤ Upute i pojašnjenja za upis u I. pripremni i I. razred srednje Glazbene škole Pavla Markovca

 

               ➤ UPISNICA ZA UPIS U SREDNJU ŠKOLU (ŠKOLSKA)

Programi koje upisujemo

 

➤ Natječaj i rokovi za upis u 1. pripremni razred i 1. razred srednje škole

 

               ➤ Rokovi za upise

  

Kod prijave upisa potrebno je učiniti tri koraka:

 

1. Ispuniti on-line Predbilježbu za prijamni ispit za upis 1. r. srednje škole ili Predbilježbu za prijamni ispit za upis 1. pripremni razred na našoj web stranici (poveznice priložene dolje). Ova predbilježba je informativna kako bi škola imala evidenciju o zainteresiranosti učenika da se upiše u našu ustanovu.

 

             ➤ PREDBILJEŽBA ZA PRIJAMNI ISPIT ZA UPIS U 1. PRIPREMNI RAZRED

 

             ➤ PREDBILJEŽBA ZA PRIJAMNI ISPIT ZA UPIS U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

 

2. Prijaviti se putem mrežne stranice Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole www.upisi.hr.

 

VAŽNO!
Bez obzira na ispunjavanje školske informativne Predbilježbe, svi učenici se obvezno moraju prijaviti i putem aplikacije na mrežnoj stranici Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ) www.upisi.hr kako  je navedeno pod točkom br. 2.

 

3. U slučaju nepredviđenih poteškoća, za pomoć se možete obratiti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

VAŽNE POVEZNICE

 

        ➤ Odluka o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022.

 

        ➤ Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

 

➤ Upute za upis u 1. pripremni razred i 1. razred srednje škole

 

➤ Rokovi za upise

   

➤ Privola (suglasnost) o korištenju osobnih podataka 
   

 

➤ Pravilnik o organizaciji prijamnog ispita, elementi i kriteriji izbora i zahtjevi na prijamnim ispitima u Glazbenoj školi Pavla Markovca

 

 

➤ Brošura Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - učenici koji upisuju umjetničke programe i odjele za sportaše

 

➤ Brošura Prijave i upisi u srednje škole za školsku godinu 2021./2022.- Idemo u srednju!!! - redovni učenici

 

 

Detaljne informacije o uvjetima upisa, bodovanju i zahtjevima na prijamnom ispitu nalaze se  ovdje:

 

 

SREDNJA ŠKOLA - Uvjeti i zahtjevi na prijamnim ispitima


Uvjeti za upis u I. razred srednje škole


Elementi i kriteriji za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole


Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u srednju glazbenu školu

 

 

PRIPREMNI RAZREDI SREDNJE ŠKOLE - Uvjeti i zahtjevi na prijamnim ispitima


Uvjeti za upis u I. pripremni razred srednje glazbene škole


Elementi i kriteriji za upis u I. pripremni razred srednje škole  


Zahtjevi na prijamnom ispitu za upis u I. pripremni razred

 

 

 

 

 

 

srednja

 

 

Nakon završetka osnovne glazbene škole, školovanje je moguće nastaviti u srednjoj glazbenoj školi. Srednja glazbena škola traje 4 godine i cilj joj je stjecanje srednje stručne spreme za zanimanja: glazbenik klavirist, glazbenik harfist itd. Učenici istodobno mogu pohađati bilo koju gimnaziju ili strukovnu školu, a ukoliko se opredijele za glazbeno usmjerenje, mogu se upisati u muzički razred (tada općeobrazovne predmete u organizaciji naše škole pohađaju u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna).

 

Na našoj srednjoj školi odvija se poduka sljedećih glazbala: klavir, orgulje, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas, gitara, flauta, oboa, klarinet, fagot, saksofon, rog, truba, trombon, tuba, teorijski smjer, pjevanje, udaraljke te program obrazovanja za graditelje i restauratore glazbala.

 

Učenici koji su u osnovnoj školi svirali klavir školovanje mogu nastaviti na klaviru, orguljama ili teorijskom smjeru, a violinisti u srednjoj školi mogu upisati violinu ili violu.

 

Zahtjevi na prijamnim ispitima za upis u I. razred srednje škole svojom težinom odgovaraju tehničkim i glazbenim zahtjevima VI. razreda osnovne glazbene škole, odnosno II. pripremnog razreda.

 

Učenici do 15 godina starosti koji glazbeno školovanje žele nastaviti na instrumentu koji nisu svirali u osnovnoj školi ili nemaju završenu osnovnu glazbenu školu, mogu upisati pripremne razrede srednje škole (traju ukupno dvije godine). 

 

U pripremnim razredima podučavamo: kontrabas, harfu, obou, fagot, rog, trubu, trombon, tubu, udaraljke, pjevanje, teorijski smjer i gradnju i restauraciju glazbala.
Za upis u I. pripremni razred srednje škole nije potrebno predznanje već se polaže audicija kojom se provjeravaju glazbene sposobnosti (glazbeni sluh, glazbeno pamćenje i glazbeni ritam).

 

Tijekom nastavne godine učenici sudjeluju u financiranju javnih potreba u umjetničkom obrazovanju
(1) Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi svoje glazbalo iznosi 1.600,00 kuna godišnje. Participacija roditelja/skrbnika učenika koji koristi školsko glazbalo iznosi 2.400,00 kuna godišnje. Za drugo dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Pavla Markovca iznosi 850,00 kuna godišnje ako učenik koristi svoje glazbalo, odnosno 1.650,00 kuna godišnje ako učenik koristi školsko glazbalo.
(2) Prvi obrok od 100,00 kuna plaća se prilikom upisa (obvezan je za sve), a ostatak u 10 jednakih obroka tijekom nastavne godine.
(3) Participacija roditelja/skrbnika iznosi 100,00 kuna godišnje ako učenik koristi svoje glazbalo, odnosno 900,00 kuna godišnje ako učenik koristi školsko glazbalo za:
a) treće i svako sljedeće dijete iz iste obitelji upisano u Glazbenu školu Pavla Markovca,
b) učenika koji uz posebni stručni dio programa umjetničke škole pohađa i općeobrazovni program u umjetničkoj školi
c) učenika korisnika socijalne skrbi,
d) učenika koji je dijete poginulog branitelja ili invalida Domovinskog rata,
e) učenika za kojeg je Školski odbor na prijedlog Nastavničkog vijeća zbog drugog opravdanog razloga donio odluku o umanjenom iznosu participacije.

 

NASTAVNI PLAN - SREDNJA ŠKOLA 

 

glazbenik instrumentalist bzbz  glazbenik pjevač
razred pr srednja škola razred pr srednja škola
 1.  2.  1.  2.  3.  4. 1.  2.   1. 2.   3.  4.
predmet broj sati tjedno predmet broj sati tjedno
 temeljni predmet  2  2  2  2  3  3   solo pjevanje
 solfeggio  solfeggio
 harmonija      harmonija    
 polifonija          polifonija        
 povijest glazbe      povijest glazbe    
 glazbeni oblici          glazbeni oblici        
 skupno muziciranje (1)  zbor (1 i 5)  4
 komorna glazba          komorna glazba        
 klavir obvezatno (2 i 3)    1*  1*  1*  1*  1*   klavir obvezatno (3)   1*  1*  1*  1*  1* 
 korepeticija (4) 1*  1*  1*  1*   korepeticija 1*  1*  1*  1* 
   talijanski jezik          
 njemački jezik          
UKUPNO 11 12 12 14 19 18 UKUPNO 13 14 14 14 19 18

 

 

glazbenik teorijski smjer BZ 

 NAPOMENE:

* deblje tiskani nastavni sati traju 30, a ostali 45 minuta.

 1) - orkestar za gudače i puhače, a zbor za sve ostale   učenike (iznimno umjesto zbora ili orkestra u I. i II.s. komorna glazba
- u pripremnim razredima svi učenici pohađaju nastavu zbora
 2) - klavir obvezatno nemaju učenici klavira
 3) - učenici udaraljki i solo pjevanja imaju klavir obvezatno i u IV.s.
 4) - korepeticija za gudače, puhače i udaraljkaše
 5) - učenici solo pjevanja u I. pr. razredu uključuju se u nastavu zbora u 2. polugodištu

 Temeljni predmet struke:
 klavir, harfa, violina, viola, violončelo, kontrabas,   gitara, oboa, flauta, klarinet, saksofon, fagot, rog, truba, trombon, tuba, eufonij, solo pjevanje, udaraljke, harmonija TO, orgulje, čembalo i gradnja glazbala 

      

razred pr srednja škola
1. 2. 1. 2. 3. 4.
 predmet broj sati tjedno
 solfeggio
 harmonija    
 polifonija        
 povijest glazbe    
 glazbeni oblici        
 klavir obvezatno 2*  2*  2*  2* 
 zbor (1)
 izborno glazbalo        
 partiture        
 dirigiranje        
 UKUPNO 10   10 14  15  17  16 

 

graditelj i restaurator glazbala brb NASTAVNI PLAN OPĆEOBRAZOVNIH NASTAVNIH PREDMETA
razred pr srednja škola nastavni predmet tjedni broj sati
1. 2. 1. 2. 3. 4.    1. r. 2. r. 3. r.  4.r.
predmet broj sati tjedno  hrvatski jezik
 uvod u gradnju glazbala  2          strani jezik (I.)
 gradnja glazbala       strani jezik (II.)
 poznavanje materijala i
 tehnologija obrade 
         latinski jezik    
 popravak glazbala           likovna umjetnost
 akustika glazbala           psihologija      
 glazbalo (obvezno)   filozofija      
 solfeggio   povijest
 povijest glazbe       geografija    
 UKUPNO 13  13  17  17   etika/vjeronauk
graditelj i restaurator svih vrsta gudačkih i trzalačkih glazbala
- violina, viola, violončelo, kontrabas
- gitara, lutnja, mandolina, bisernica, brač, bugarija, čelović i berde                                   
 informatička pismenost
 matematika
 tjelesna i zdravstvena  kultura
 UKUPNO  20  20  18  18
  
IZBORNA NASTAVA
hrvatski jezik    
matematika  1
biologija  2    
kemija    
fizika    
sociologija      
UKUPNO   2
joomla template 1.6